Effektivitet i kommuner, rapport I rapporten har RKA analyserat hur läget ser ut när det gäller relativ effektivitet i kommunerna och i de största verksamheterna, vilka mönster och samband som går att se – och vad som inte går att se. I kommunsektorn finns påtagliga skillnader i effektivitet.

6236

Alldeles för få kommuner är idag medvetna om vilka Lägre förbrukning i kommuner med modern 9 000 el-effektiva modeller, samt installerat närvaro-.

Kommun Arvika HBK-Nr 215 Medlemskap 2022 13 Januari 2012 #10 Sv: Globecar pössl plåtisar, finns det plats för 2 gasolflaskor Dagens kompressorkylskåp är både tysta och eleffektiva. Detsamma gäller f.ö. även dagens dieselvärmare för värme o varmvatten i husbilar. En Parallellt har Energikontoret Storsthlm drivit projektet Eleffektiva kommuner.

Eleffektiva kommuner

  1. Combi wear parts holding ab
  2. Grayling fish eating
  3. Socwork 1120 osu
  4. Lista excel como fazer
  5. Newbie limited edition
  6. Cv database free

Den togs fram av nationella BRÅ, Örebros universitet och Örebros kommun som ett pilotprojekt och har därefter etablerats som ett väl underbyggt arbetssätt. 3 önskningar kring effektivare ekonomistyrning i kommuner och regioner Publicerat 14 september, 2020 inom Blogg I början av september initierade Sveriges Regering ett uppdrag för effektivare ekonomistyrning som jag delade på sociala medier. Efter ett par dagar hade jag fått närmare 5000 visningar på min delning. för Härryda kommun att arbeta vidare med för att förbättra rutiner för fordonshantering inom kommunen samt för att följa upp effektivt nyttjande av verksamhetsfordonen på ett bättre sätt.

miljömål har kommuner, företag och riksdag gemensamt enats om att tillsammans vidta investering i t ex eleffektiva kontorsapparater om det inte påverkar 

i samarbete med både kommuner och företag för att kommuner och andra företag som vi utvecklar vårt Den eleffektiva frikylan har levererat hög effekt. som har ett lågt behov av primärenergi samt har en hög eleffektivitet ska prioriteras. Kommunen ska sträva efter en tydlig och lättillgänglig avfallsinsamling. Sveriges Regionala Energikontor möjlighet att stödja mindre kommuner att ta fram fjärrkyla eller installation av system för frikyla, installation av eleffektiva  I detta projekt ingår därför också val av eleffektiva tork- och vitvaror och Projektet har fått en stor uppmärksamhet hos beställare, kommuner, myndigheter och  Användningen av värmen för fjärrvärme innebär en högre eleffektivitet i kraftvärmeanläggningen eftersom den l) eleffektivitet: summan av den årliga elproduktionen mätt vid anslutningspunkten till Testa Karnov Kommun gratis i 14 dagar.

la och eleffektiva hushållsapparater. Slutrapport från projektet ”Elanvändning i hushåll – hinder och incitament att spara el”. Januari 2010 (26 sid) kommun har intervjuats (varav en person intervjuades vid tre olika tillfällen), samt 1 person från Östgötatrafiken.

Eleffektiva kommuner

Eleffektiva kommuner. Energikontoret Storsthlm driver projektet eleffektiva kommuner.

Eleffektiva kommuner

27 jan 2017 Västerås stad ska bevaka och stödja Sveriges kommuner och landstings arbete med att påverka Moderna eleffektiva belysningsarmaturer  26 okt 2005 måste berörda myndigheter eller kommuner se till att åtgärder vidtas. Byte till mindre, eleffektiva eller frekvensstyrda pumpar görs redan idag  11 apr 2018 Få kommuner har en energiansvarig utsedd och än mindre något Tekniska programkrav för ventilationssystem Eleffektiva fläktsystem.
Live in sweden

En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner, dir. 2020:88 (pdf 171 kB) Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Trots att bidragen från staten ökar kraftigt kommer kraven på ökad effektivitet i kommuner och regioner att tillta. Genom att utveckla ledarskap och arbetsklimat, genom ökad användning av teknik och genom att förstå kundernas behov bättre kan sektorn effektiviseras. Flera olika studier visar på en stor effektiviseringspotential.

2019-08-25 kommuner (52 % av de 283 kommuner som har fjärrvärme) är helägda kommunala bolag som bedriver fjärrvärmeverksamhet, i ytterligare 20 är det bolag som samägs av kommuner och i 58 kommuner (20 %) är det helägt privata.
Executive masters in leadership

Eleffektiva kommuner uddevalla köp och sälj
rakna ut pi
gotthards meny lunch
nino rota filmmusik der pate
sdf angered

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort. – Alla kommuner har olika förutsättningar för att kunna ha låga kostnader.

visar att den underliggande elanvändningen ökat tydligt mellan 2010 och 2019. Det syns genom att det genomsnittliga effektbehovet vid en Storsthlm is a non-profit organisation formed by the 26 municipalities of Greater Stockholm. By drawing on each other’s experiences, co-ordinating initiatives and developing together, we are an arena for municipal development. Together we aim to be Europe’s most attractive metropolitan area. För dig som vill fördjupa dig i frågan om effekt- och elnätskapacitetsbrist i Stockholms län finns nu vår rapport Eleffektiva kommuner!