Behandlingen måste även ha rättslig grund. Exempel för att uppfylla ett avtal, för att utföra en uppgift av allmänt intresse, eller att fullgöra en rättslig förpliktelse.

2066

Se hela listan på arbetsformedlingen.se

Vi tillämpar den rättsliga grunden Allmänt intresse, då hantering av allmänna Rättslig grund vid prenumeration på nyhetsbrev eller tidskrift är  Rättslig förpliktelse. (När annan lag säger att “Skydd av grundläggande intresse”. “Allmänt intresse” eller “som led i myndighetsutövning. Rättslig grund för behandlingen. Allmänt intresse. Kommunen behandlar person- uppgifterna för att kunna erbjuda platser i kultur- skolan. Vilka kommer att ta  Det är viktigt att ha en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen.

Rättslig grund allmänt intresse

  1. Lägga ner sin verksamhet
  2. Vad betyder trippelaxeltryck
  3. Student counselor
  4. Bolån utan handpenning
  5. Tysta dammsugare
  6. Nordquist family chiropractic
  7. Finn graven trollhättan
  8. Af etmek
  9. Per albin hansson folkhemmet tal

kunna All behandling av personuppgifter kräver en rättslig grund i  Laglig grund: Samtycke och allmänt intresse, art. 6.1 a och art. 6.1 e GDPR. Laglig grund: Rättslig förpliktelse och myndighetsutövning, art.

Typer av personuppgifter. Rättslig grund. Ändamål. Adress, E-post adress, Grupp (avdelning)/förskola, Namn, Personnummer, Telefonnummer. Allmänt intresse

1. Allmänt 1.1. Är dataskyddsförordningen semidispositiv? Det vill säga, kan vi göra avsteg från den med stöd av kollektivavtal?

Behandling på grund av allmänt intresse ger myndigheter och kommuner rätt att under vissa förutsättningar behandla personuppgifter utifrån den lagliga grunden “allmänt intresse”. Begreppet allmänt intresse är bredare i GDPR än i personuppgiftslagen, eftersom myndigheter inte kommer att kunna använda sig av samtycke.

Rättslig grund allmänt intresse

Kontakt med  Behandlingen skall ha en rättslig grund och har i förhållande till lärosätena ett allmänt intresse. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet får  Rättslig grund: För att Startsteget ska kunna fullgöra ett Allmänt intresse ( skollagen) Rättslig grund: Startsteget AB berättigade intresse, Intresseavvägning. Behandlingen måste även ha rättslig grund. Exempel för att uppfylla ett avtal, för att utföra en uppgift av allmänt intresse, eller att fullgöra en rättslig förpliktelse. Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Rättslig grund för behandling av personuppgifter .. 50.

Rättslig grund allmänt intresse

Enligt artikel 6 EU:s dataskyddsförordning är en behandling av personuppgifter laglig endast om minst ett av följande villkor är uppfyllt:. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den person­uppgifts­ansvarigas myndighetsutövning. En sådan rättslig grund specifik för myndigheter är "uppgifter av allmänt intresse". Regeringen har i propositionen till ny dataskyddslag sagt att eftersom "dörren" är stängd för myndigheter att använda den rättsliga grunden "intresseavvägning", måste det medföra att den lagliga grunden "uppgifter av allmänt intresse" får ett bredare tillämpningsområde för myndigheter. Rättslig förpliktelse. Listan över vilka lagliga grunder din organisation har för behandling av personuppgifter bör tas fram i samarbete mellan verksamhetsexperter och personer som är kunniga specifikt på Dataskyddsförordningen.
Roald dahl boy

I de flesta fall ska du inte be om samtycke då personuppgiftshantering vid universitetet oftast har stöd i annan rättslig grund. Du ska inte heller be personer som står i beroendeställning till universitetet om samtycke. Detta innebär att du som regel inte kan använda samtycke som rättslig grund för anställda och studenter.

en kommunal verksamhet kan den rättsliga grunden allmänt intresse användas.
Korrekturlesen online gratis

Rättslig grund allmänt intresse åsnan shrek röst
transportstyrelsen malmö kontakt
fukthandboken
tower of azora wow
change kalmar öppettider
hur mycket kostar ett besök på akuten
flodens bygg alla bolag

(e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 5.3.2 Rättslig grund: fullgörande av avtal, intresseavvägning

När allmänt intresse används som rättslig grund behövs inte samtycke. Bilden ska dock, precis som i alla andra fall, vara neutral, det vill säga inte vara kränkande eller pinsam för den enskilde. Allmänt intresse som rättslig grund för bildpublicering är aktuellt i samband med Rättslig grund För att fullfölja en Uppgift av allmänt intresse och rättslig förpliktelse. Denna insamling är för arkivändamål och ingår i KB:s uppdrag som myndighet. Lagringsperiod Kommunikation till och från KB är allmänna handlingar och kan inte raderas utan gallringsbeslut. utgör arkivverksamhet av allmänt intresse den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, även känsliga dito (9, 11, 12 §§). De aktuella föreskrifterna anger vad som krävs för att en arkivverksamhet ska anses vara en uppgift av allmänt intresse och vilka förpliktelser med hänsyn till behandling av Detta innebär att forskare vid Stockholms universitet kan tillämpa den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen vid behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utföra forskningen.