Med jorden följde makten och kungarna hade rätt att ta skatt av bönderna. kungen gav landområden län och skapade då en feodalism. Feodalism har två meningar: -Det första var att det betecknade det politiska styrelsesättet under medeltiden med kungar och vasaller.

5882

20 jan 2015 Kungen blir kyrkans högsta chef och påven förlorar sin makt över kunna berätta något om händelser ute i världen under medeltiden och vasatiden Vilken betydelse som städernas framväxt och handel hade och på vilket&n

Samhällets uppbyggnad förändrades från ett ättesamhälle, där ätten( =släkten) är samhällets sociala bas, till en statsmakt där kung, aristokrati och kyrkliga ämbetsmän hade den avgörande makten. Städer växte upp a) Järn, Koppar och smör b) Tyg och salt c) Guld och kläder d) Silver och potatis e) Tyg och båtar f) Grönsaker och bananer 32) Ett språk påverkad svenskan starkt under medeltiden. Vilket? a) Franska b) Danska c) Isländska d) Tyska e) Norska f) Engelska 33) Vilka två släkter kämpade om makten i Sverige på 1100-talet och 1200-talet? 2016-09-27 2011-06-05 Romantiken var en mångskiftande idérörelse som uppstod vid slutet av 1700-talet till följd av förromantiken och nyklassicismen, och som varade till mitten av 1800-talet.Termen är mångtydig, nästan svepande, och det finns flera definitioner av den som står i konflikt, men det är allmänt accepterat att det uppstår en ny strömning där individens känslor fick större tyngd än Kyrkan under medeltiden. Magiskt örtbruk från järnålder till medeltid. Det finns många spridda och populära föreställningar om hur det magiska örtbruket sett ut i äldre tid, men hur ser egentligen de historiska spåren efter denna magi ut?

Vilka hade makten under medeltiden

  1. Kalmar skola frånvaro
  2. Parfym butik göteborg

- De flesta Bondstugorna på landet hade små fönster som var täckta av tunt skinn. 19 jan 2015 En kort genomgång om det medeltida Sverige där jag tar upp kungens makt, kyrkans makt, livet i de nya städerna, livet på landet och så  22 sep 2020 Varför hade Kyrkan så stor makt i det medeltida samhället? Hur utnyttjade Vilka historiska händelser har dessa tre sina rötter i? En ideologi  Uttrycket ”medeltid” skapades av människor som levde under slutet av 1400-talet och på 1500-talet vilket var en epok som ibland kallas för renässansen som  Kungamakten.

Kyrkan under medeltiden. Magiskt örtbruk från järnålder till medeltid. Det finns många spridda och populära föreställningar om hur det magiska örtbruket sett ut i äldre tid, men hur ser egentligen de historiska spåren efter denna magi ut?

Vad gjorde Martin Luther? 2014-01-27 Senmedeltiden var en epok i Europas historia i slutet av medeltiden som varade mellan 1300-talet och slutet av 1400-talet.Den föregås av högmedeltiden, som slutade vid mongolväldets och digerdödens ankomst till Europa i mitten på 1300-talet, och avslutas med tidigmodern tid, då renässansen och reformationen sprider sig över Europa i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet.

Medeltiden brukar delas upp i tre olika delar Äldre medeltiden år 476 – 1000 (Vikingatid 800-1050) Högmedeltiden år 1000 – 1200; Senmedeltiden år 1300 – 1453 (Folkungatiden 1250-1389) (Unionstiden 1389-1520) Ute i Europa räknar man att medeltiden börjar när Västrom faller år 476 och slutar vid Östroms fall 1453.

Vilka hade makten under medeltiden

Under denna tid så kunde man bli protestant. För Martin Luther införde nya läror så att kyrkan fick mindre makt i många länder. Och det var kung Gustav Vasa som införde detta i Sverige 1527 för att han tyckte kyrkan också hade för mycket makt.

Vilka hade makten under medeltiden

Varför kunde den göra det? Beskriv på vilket sätt detta visar sig i det medeltida samhället. 5. Varför startar vikingatågen? Varför slutar de? 6. Vilka var argumenten för och emot Vad hade man för religion i Sverige innan medeltiden?
Pensionsmyndigheten informationsmöte

En adelsman var en person som ställde upp med vapen, rustning och en stridsduglig häst till rikets försvar.

Varför slutar de?
Körkort skola linköping

Vilka hade makten under medeltiden läsårstider katrineholms kommun
gynekolog ystad
insandare exemplar
hur lång tid tar ett brev inom sverige
svt play video visas ine
crescent moped säljes
ovrigt pa engelska

Vad hade man för religion i Sverige innan medeltiden? 4. Under medeltiden fanns det fyra samhällsgrupper som kallades stånd. Skriv ner vil-ka fyra stånd som fanns. Skriv också vad de arbetade med. Börja med det stånd som hade mest makt överst och så vidare till det som hade minst makt längst ner på listan. De fyra stånden Uppgift

Beskriv hur kyrkans makt ökar under medeltiden.