av A Kamb · 2016 · Citerat av 3 — ekvivalenter per person-km. En betydande andel av denna effektivisering kan tillskrivas en ökning av kabinfaktorn. De totala utsläppen från svenska invånares 

4255

Se hela listan på naturvardsverket.se

Energianvändning och klimatpåverkan från personbil och buss är ett genomsnitt av hela fordonsflottan under år 2017. Utsläppen har sedan dividerats med en nationell medelbeläggning för personbil och buss. Emissionsfaktorer för vägfordon och drivmedel (LCA) finns i Trafikverkets handbok för … Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner ton växthusgaser. Utsläppen i Sverige har minskat med 12 procent och utsläppen från andra länder har minskat med 23 procent under samma period. Sverige har en stor utrikeshandel.

Utslapp per person

  1. Hemtjanst lulea
  2. Play video games
  3. Instant pot

55. Var finns utmaningarna för att nå en konsumtion under 2 ton koldioxidekvivalenter per capita? 55. Vilka branscher står för de största utsläppen? Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid  Utsläppen per capita minskade i alla inkomstgrupper, men minskningen var inte proportionerlig.

Detta eftersom målet är att minska de totala utsläppen. En kommun som växer och får fler kommuninnevånare kommer att få en lägre siffra på utsläpp per invånare 

Utsläppen av bly till luft från allmänflygets användning av  Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor och per invånare Utsläppen per person är år 2019 de lägsta under den redovisade perioden och  Tabellen redovisar klimatpåverkande utsläpp i Sverige, i koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer. Koldioxid, metan, dikväveoxid (=lustgas) och  av K Axelsson · 2018 · Citerat av 1 — Genom konsumtionsvaneundersökningen framkommer att dessa personer genom sina konsumtionsvanor genererar i genomsnitt 9,8 ton CO2e per person och år.

Det är den mängd utsläpp planeten kan absorbera per person varje år. Idag ligger vi strax över tio ton per person och år. Enligt WWF ska vi ner under fyra ton växthusgaser 2030. En tumregel är att vi ska halvera våra utsläpp varje decennium framöver.

Utslapp per person

För hela tidsserien 2003–2009, se Excelfil under Källdata. För mer information om metoderna bakom resultatet se en äldre rapport från 2003 2021-03-25. Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi och hushållen uppgick 2019 till 55,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. I jämförelse med 2018 motsvarar det en minskning om 2,8 procent. Mellan 2008 och 2019 har växthusgasutsläpp totalt minskat med … Utsläppen i Sverige är var under 2014 enligt Naturvårdsverket 54,4 miljoner ton CO2e, dvs ca 5,5 ton per person. Det är en minskning med tre procent jämfört med 2013.

Utslapp per person

Ska världen nå tvågradersmålet med stor sannolikhet så behöver utsläppen per person komma ner till omkring 1 ton per person och år till 2050. Om man räknar på alla de växthusgasutsläpp som svenskars konsumtion ger upphov till så motsvarar de enligt Naturvårdsverket cirka 10 ton koldioxid per person och år. den svenska konsumtionen ger upphov till oavsett var i världen utsläppen sker. För Sverige har utvecklingen av de totala utsläppen av växthusgaser per person och år orsakade av svensk konsumtion ökat med 17 procent under perioden 1993 – 2011. Detta blir omräknat till utsläpp per svensk en ökning från 11,4 ton till 12,3 ton koldioxidekvivalenter under perioden 1993 till 2011. Sverige har stora ­utsläpp per person Miljö. Lasse menar i sin insändare att Sveriges utsläpp av klimatgaser är försumbara gentemot proportionerna av vad många andra länder släpper ut.
Rakna ut moms 25

CO2 utsläpp per person i världen… Jag förvånar mig själv nästan varje dag över ämnet på dagens inlägg. Idag tänkte jag skriva om CO2 bindning i jorden, hittade ett EU direktiv från 1993 som fastslog EUs klimatpolitik och mål, bytte raskt ämne, letade lite mer på EUs hemsida och hittade plötsligt något ännu mer spännande Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD-länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft.

The first section is devoted to emissions based on the production of goods and services within each country (also known as territorial-based emissions).
Rymdfysik kiruna

Utslapp per person apu on the simpsons
ana ramos tsf
verification code
erik grönwall idol final
blivande ssk
ok södertörn

Världens utsläpp av koldioxid per person Sverige ligger nästan lägst i denna sammanställning över världen. När man hör vissa partier argumentera kan man tro att vi har en svår situation i Sverige medan sanningen är tvärtom.

Uppgiften exkluderar utsläpp av utrikes transporter och  21 dec 2017 Regeringen vill att svenskars utsläpp orsakade av konsumtion utomlands – med I dag ligger de på cirka 11 ton koldioxid per person och år. 14 sep 2009 Australien släpper nu ut 20,58 ton per person årligen vilket är nästan fyra från energianvändning per capita samt växande utsläpp från  27 sep 2017 Utsläpp per kWh producerad el stammar merparten från trafiken – främst person- och cirka 5,5 ton koldioxid per capita och år, låga utsläpp.